PONUKA SLUŽIEB SERVISU A MONTÁŽEKonzultačná a poradenská činnosť
posúdenie zariadenia z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti
kontrola stavu technológie a zariadenia, odporučenie náhrady a modernizácie
Zaškolenie obsluhy u zákazníka

Dodávka a montáž elektro a strojnotechnologického vybavenia
automatických tlakových staníc na zvyšovanie tlaku pitnej, požiarnej a technologickej vody
čerpacích staníc splaškovej vody.
čerpacích staníc dažďových vôd
kompletných prečerpávacích staníc vrátane prefabrikovaných komponentov
meranie a regulácia čerpacích staníc

Uvedenie zariadenia a technológií do prevádzky
nastavenie prevádzkových parametrov čerpadiel
nastavenie riadiacich systémov
napojenie dispečingových a archivačných systémov
aplikácia frekvenčných meničov

Servis čerpadiel a rotačných strojov
záručný servis čerpadiel
pozáručný servis čerpadiel
oprava čerpadiel a rotačných strojov
meranie vibrácií s detekciou mechanických závad
24 hodinová servisná pohotovosťKontaktné údaje
MAXTRA Control s.r.o.
Nešporova 6, 927 01 Šaľa
Tel.:+421 31 770 75 61-2
Fax:+421 31 770 18 42
email:servis@maxtracontrol.skPre elektronickú objednávku servisu stiahnite formulár tu.
Stiahnutý formulár vyplňte pokiaľ možno čo najpresnejšími
informáciami požiadavky k žiadanému servisu.
Následne potvrďte tlačidlom odoslať na spodnej strane formulára.
Po jeho odoslaní Vás bude kontaktovať náš pracovník.


Optimalizované pre rozlíšenie 1440 x 900 x 32 b color. Autor: MAXTRA Control. Všetky práva vyhradené.