Referencie


Prehľad najvýznamnejšími dodávkami čerpacej techniky:


Dodávky čerpadiel vykurovacích systémov
- bytový podnik Galanta, Šaľa, Ružomberok
- čerpadlá vykurovacích okruhov City Gate Bratislava
- čerpadlá vykurovacích okruhov Môbelix Prešov
- čerpadlá vykurovacích okruhov TESCO Nitra,Bratislava, Trnava,Piešťany
- čerpadlá vykurovacích okruhov SAMSUNG Voderady, Galanta

Dodávky čerpadiel a technológií pre splaškové a dažďové vody
- prečerpávacie stanice splaškových vôd Trnavský region
- prečerpávacie stanice splaškových vôd Dvory nad Žitavou
- prečerpávacie stanice splaškových vôd Kvetoslavov,Machulince
- prečerpávacie stanice dažďových vôd Visteon Nitra a Ilava
- prečerpávacie stanice splaškových a dažďových vôd Hansol, SAMSUNG Voderady a Galanta
- prečerpávacie stanice splaškových a dažďových vôd Giesecke Nitra
- prečerpávacie stanice splaškových a dažďových vôd Berndrof Žarnovica
- prečerpávacie stanice splaškových a dažďových vôd SHC Šaľa
- prečerpávacie stanice splaškových a dažďových vôd letisko Bratislava

Dodávky čerpadiel a technológií pre vrty
- minerálnej vody COCA COLA Piešťany
- minerálnej vody KLÁŠTORNÁ
- geotermálny vrt Zlatná na Ostrove
- geotermálny vrt Sereď
- systém deviatich vrtov na diaľnici D1 Bratislava
- výrobný závod STEEP Plast Nitra
- systém dvoch vrtov závlah ARBOR Senec

Dodávky čerpadiel a technológií pre priemyselné aplikácie
- systémy čistenia a prania štrkov výrobných závod ALAS Slovakia v Pustých Úľanoch, Vysoká pri Morave, Okoč,
- systém disribúcie vody COCA COLA Piešťany
- systém chladenia a úpravy vôd Volkswagen Bratislava
- geotermálny vrt Sereď
- systém dodávky a ohrevu vody betonáreň ALAS Slovakia Trnava, Bratislava
- skúšobné laboratórium STUV Bratislava

Dodávky čerpadiel a technológií pre protipožiarne aplikácie
- ATS pre požiarny systém výrobný závod SHC Šaľa
- ATS pre požiarny systém výrobný závod DABO Šaľa
- ATS pre požiarny systém výrobný závod BETAMONT Zvolen
- ATS pre požiarny systém výrobný závod Ukrajina
Dodávky čerpadiel a technológií pre zásobovanie pitnou vodou
- ATS pitnej vody Trstená na Ostrove pre ZSVS Nitra
- ATS pitnej vody Nový Život pre ZSVS Nitra
- ATS pitnej vody Sokolí vrch pre ZSVS Nitra
- ATS pitnej vody Likavka vrch pre SSVS Ružomberok
- ATS pitnej vody Slanec pre BVS Bratislava
- ATS pitnej vody Trenčianske Jastrabie pre TVS Trenčín

Dodávky divízie automatizácie
- riadenie čerpania podzemných vôd výrobný závod VINO MODRA
- riadenie geotermálneho vrtu Zlatná na Ostrove
- riadenie geotermálneho vrtu Sereď
- riadenie skladovania a logistiky komponentov do výrobného procesu Volkswagen Bratislava lakovňa
- riadenie výrobnej linky pre hydinársky podnik Hydina Žilina
- riadenie triediaceho systému batožín letisko Viedeň
- montáž odberu vzoriek pre meraciu stanicu plynu Veľké Kapušany a Láb

Dodávky divízie strojárenskej výroby
- dopravníkový systém výrobnej linky Volkswagen Bratislava
- zakladací systém výrobnej linky lakovňa Volkswagen Bratislava
- prípravky na manipulátory výrobnej linky Volkswagen Bratislava
- systémy konštrukcií pre SAMSUNG Galanta
- systémy konštrukcií pre KOAM Sládkovičovo


Divízia obchodu

Prostredníctvom divízie obchodu sa spoločnosť zaoberá predajom čerpacej techniky pre komerčnú sféru, pre priemysel, pre vodárenské spoločnosti zaoberajúce sa dodávkou pitnej vody a likvidáciou splaškových vôd, pre priemysel, pre spoločnosti zamerané na využitie geotermálnych vôd. Spoločnosť prostredníctvom svojich predajní a oddelením veľkoobchodu poskytuje dodávky nasledovnej čerpacej techniky :
samonasávacie čerpadlá a domáce vodárničky

čerpadlá s normálnym saním

priemyselné kozlíkové čerpadlá

ponorné a povrchové čerpadlá na splaškové vody

ponorné čerpadlá pre dažďové vody

čerpadlá pre vykurovacie systémy

systémy tepelných čerpadiel

čerpadlá pre využitie solárnej energie

čerpadlá na benzínový pohon

čerpadlá pre jazierka a filtračnú techniku jazierok

ponorné čerpadlá do vrtov od 3“ po 12“

motory pre ponorné čerpadlá od 3“ po 12“

manometre, prietokomery

tlakové nádoby VAREM

potrubné rozvody PP, PE, PVC,PEX,ALPEX a ich komponenty

armatúry pre vodárenské použitie

tlakové spínače, plavákové spínače

filtračnú techniku

príslušenstvo pre čerpadlá

predaj náhradných dielov

predaj komponentov závlahových systémov HUNTER

predaj komponentov závlahových systémov RAIN

-zmluvný servisný partner firmy s výrobným programom:


Hlavnú časť výrobného programu predstavujú obehové čerpadlá pre kúrenie, chladenie, klimatizáciu
a ďalšie odstredivé čerpadlá pre priemyselné aplikácie, dodávky vody, odvádzanie splaškovej vody a dávkovanie.
Okrem samotných čerpadiel vyrába firma Grundfos motory či najmodernejšiu elektroniku pre riadenie čerpadiel
a čerpacích systémov.


Optimalizované pre rozlíšenie 1440 x 900 x 32 b color. Autor: MAXTRA Control. Všetky práva vyhradené.